O
Zaštita vinograda i voćnjaka
Općina 25.3.2019. u 12:41h
U društvenom domu Donji Kneginec Udruga vinogradara i voćara „Varaždinbreg“ organizirala je predavanje o zaštiti vinove loze te voćaka od biljnih bolesti i insekata. Predavanje je održao Tomislav Vrabec. dipl. ing. agron...

Održana 21. sjednica Općinskog vijeća

Male maškare preuzele ključ

Oprez pri spaljivanju biljnog otpada

G
Izgradnja oborinske odvodnje u odvojku Dreven
Gospodarstvo 6.2.2019. u 13:24h
U odvojku ulice Mali Vrh (odvojak Dreven) na Varaždinbregu započeli su radovi na izgradnji oborinske odvodnje prometnice. Radovi su nužni kako bi se prihvatila oborinska voda s kolnika u duljini od 160 metara putem 7 nov...

Započeli radovi na sanaciji kolnika u ulici Halić

Postavljena javna rasvjeta u ulici F. Bužanića

Postava semafora sa radarom kod Osnovne škole

U
Udruge potpisale ugovore o financijskoj potpori
Udruge 18.3.2019. u 17:34h
U ponedjeljak, 18. ožujka u prostorijama Općine Gornji Kneginec općinski načelnik Goran Kaniški sa predstavnicima udruga potpisao je ugovore o općinskoj financijskoj potpori projektima u području javnih potreba Općine Go...

Osnovan odbojkaški klub „Kneginec“

Sajam ručnih radova i obilježavanje 20. godišnjice udruge žena „Đurđica“

Edukacija za operativne vatrogasce

S
Pobjednici ekipa „Iceki – Niko Trade“
Sport 28.1.2019. u 13:38h
U subotu, 26. veljače odigrana je završnica zimske malonogometne lige „Kneginec 2019.“ u kojoj je postignuto 55 golova, a od najuzbudljivijih utakmica izdvajamo utakmicu za 3. mjesto između domaće ekipe „Lamabada“ i „NB...

Golijada u 3. kolu zimske malonogometne lige

Rezultati 2. kola zimske malonogometne lige

Odigrano prvo kolo zimske lige „Kneginec 2019“