Cjenici usluga

Koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Kneginec Odredbom čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,...
Odvoz komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec vrši: VARKOM d.d. Varaždin Trg bana Jelačića 15 Tel. 042 212 996   Cijena mjesečnog odvoza posude veličine 120 litara za...
KNEKOM d.o.o. Gornji Kneginec Trg hrvatskih branitelja bb 42204 Turčin Tel. 042 209 560 Fax. 042 690 442 Pogrebne usluge na groblju Kneginec PONEDJELJAK – PETAK Usluge Cijena (bez PDV-a) 1....