Koncesije

Općina Gornji Kneginec pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Gornji Kneginec. Poziv za nadmetanje objavljen je 23....
Plan davanja koncesije za 2016. god
Klasa: 363-01/11-02/7 Urbroj: 2186/05-05-11-5 od 15. IX. 2011. (1236) Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu...
Klasa: 363-01/11-02/6 Urbroj: 2186/05-05-11-5 od 26. VIII. 2011. (1157) Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu...
Klasa: 363-01/11-02/4 Urbroj: 2186/05-05-11-5 od 19. V. 2011. (659) Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu...
Klasa: 363-01/11-02/5 Urbroj: 2186/05-05-11-5 od 19. V. 2011. (658) Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu...