Obavijest o namjeri davanja koncesije - dimnjačarski poslovi

Općina Gornji Kneginec pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Gornji Kneginec.

Poziv za nadmetanje objavljen je 23. lipnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 01K-0013775 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=697276
Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. srpnja 2016. godine do 9:00 sati.