Pristup informacijama

Sukladno članku 13. Stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine" broj 25/13) objavljujemo službene podatke o službeniku za informiranje.
Odlukom općinskog načelnika Općine Gornji Knegienc od 17. travnja 2013. godine za službenika za informiranje određuje se Mario Levatić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec. Odluku o određivanju službenika za informiranje možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje:
• pisanim putem na adresu: Općina Gornji Kneginec, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr.Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin
• elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• telefaksom na broj: 042/242-169
• telefonom na broj: 042/242-150
• na zapisnik od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati.

Ovlaštenik prava na pristup informaciji obavezan je u podnesku koji podnosi pisanim putem navesti naznaku: "Zahtjev za pristup informaciji".

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za odredivanje visine naknade troškova dostave informacije

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Javnost rada tijela javne vlasti
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija
Godišnje izvješće o provedbi zakona za 2016. godinu