Pristup informacijama

Sukladno članku 13. Stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine" broj 25/13) objavljujemo službene podatke o službeniku za informiranje.
Odlukom općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec od 17. travnja 2013. godine za službenika za informiranje određuje se Mario Levatić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Kneginec. Odluku o određivanju službenika za informiranje možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje:
• pisanim putem na adresu: Općina Gornji Kneginec, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr.Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin
• elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• telefaksom na broj: 042/242-169
• telefonom na broj: 042/242-150
• na zapisnik od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati.

Ovlaštenik prava na pristup informaciji obavezan je u podnesku koji podnosi pisanim putem navesti naznaku: "Zahtjev za pristup informaciji".

Zakon o pravu na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 

Javnost rada tijela javne vlasti

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA OPĆINE GORNJI KNEGINEC

Pregled zakona i ostalih propisa

OPĆI AKTI I ODLUKE

Pregled akata

NACRTI OPĆIH AKATA ZA KOJE SE PROVODI POSTUPAK SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Savjetovanje s javnošću

GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠĆA O RADU I OSTALO

Pregled/preuzimanje

REGISTRI I BAZE PODATAKA

Geografski informacijski sustav Općine

INFORMACIJE O JAVNIM USLUGAMA

PODACI O IZVORIMA FINANCIRANJA, PRORAČUN, FINANCIJSKI PLANOVI, IZVJEŠĆA O OZVRŠENJU PRORAČUNA

Pregled/preuzimanja

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

INFORMACIJE O DODIJELJENIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, SPONZORSTVIMA, DONACIJAMA I DRUGIM POMOĆIMA

Pregled/preuzimanja

Izvješće o dodijeljenim sredstvima organizacijama civilnog društva za 2015. godinu

Izvješće o dodijeljenim sredstvima organizacijama civilnog društva za 2016. godinu

Izvješće o dodijeljenim sredstvima organizacijama civilnog društva za 2017. godinu

Izvješće o dodijeljenim sredstvima organizacijama civilnog društva za 2018. godinu

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Javna nabava

Jednostavna nabava

OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA, DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJNOM POSTUPKU TE OBAVIJESTI O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Pregled/preuzimanja

INFORMACIJE I UNUTARNJEM USTROJSTVU UPRAVNIH TIJELA

Općina Gornji Kneginec ima ustrojen Jedinstveni upravni odjel - detaljnije ovdje

ZAKLJUČCI SA SLUŽBENIH SJEDNICA TIJELA OPĆINE

Sjednice Općinskog vijeća

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Godišnje izvješće o provedbi zakona za 2016. godinu