Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrđanoj 13. travnja 2017. godine donijela je:

- Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i

- Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, granonačelnike i župane te njihove zamjenike.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

Kompletnu objavu možete preuzeti u prilogu.