Raspored dežurstva Općinskog izbornog povjerenstva

RASPORED DEŽURSTAVA
ZA OVJERU OČITOVANJA
KANDIDATA ZA ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA
I KANDIDATA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I NJEGOVOG ZAMJENIKA
TE PREDAJU KANDIDATURA
U SJEDIŠTU OIP-a, TURČIN, TRG DR. F. TUĐMANA 2C
Kontakt: 042/242-150

1. Petak, 21. travnja 2017. – od 07,00 – 15,00
2. Subota, 22. travnja 2017.– od 10,00 – 14,00
3. Nedjelja, 23. travnja 2017. – od 10,00 – 14,00 Kontakt - 095 870 1990
4. Od ponedjeljka 24. travnja do petka 28. travnja od 07,00 - 15,00
5. Subota, 29. travnja 2017.- od 10,00 – 14,00 - Kontakt - 091 945 5462
6. Nedjelja, 30. travnja 2017.- od 10,00 – 14,00 – Kontakt - 095 870 1990
7. Ponedjeljak 01. svibnja 2017.- od 10,00 -14,00 - Kontakt – 091 591 75 95
8. Utorak 02.svibnja 2017.- od 07,00 – 15,00
9. Srijeda 03. svibnja 2017.- od 08,00 – 20,00
10. Četvrtak 04. svibnja 2017.- od 08,00 – 24,00

NAPOMENA: U slučaju pravovremene najave predlagatelja kandidacijskih lista i kandidatura, očitovanje će se moći izvršiti u dane određene ovim rasporedom i izvan vremena određenog rasporedom.
U vrijeme vikenda i praznika vrši se pasivno dežurstvo s toga je dolazak potrebno najaviti putem gore navedenih brojeva telefona.