Objava rezultata izbora za članove općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec

Rezultati izbora za članove općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec objavljeni su na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec dana 21.05.2017. godine u 23:45 sati.

Odluka kojom se utvrđuje konačnost objavljenih rezultata izbora za članove općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Gornji Kneginec objavljena je na oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec dana 24.05.2017. godine u 7:30 sati.