Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu - OVDJE Poziv za dostavu...
Tema: Prijedlog Izmjena Izmjene Godišnjeg pograma održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018.   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Godišnjeg pograma održavanja komunalne...
Tema: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018....
Tema: Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec...
Tema: Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini- OVDJE Poziv...
Tema: Prijedlog Izmjena Programa gradnje vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini   Nacrt...
Tema: Prijedlog Odluke vrijednosti boda komunalne naknade   Nacrt akta: Prijedlog Odluke vrijednosti boda komunalne naknade- OVDJE Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u...
Tema: Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu - OVDJE Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće o...
Tema: Prijedlog Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa...