Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području općine Gornji Kneginec   Nacrt...
Tema: Prijedlog Strategije razvoja turizma Općine Gornji Kneginec   Nacrt akta:  Prijedlog Strategije razvoja turizma Općine Gornji Kneginec - možete preuzeti pod "Preuzimanje priloga"...
Tema: Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu   Nacrt akta:  Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu...
Tema: Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2019. do 2020. godine   Nacrt akta:  Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na...
Tema: Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu   Nacrt akta:  Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području...
Tema: Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu   Nacrt akta:  Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području...
Na temelju članka 11. stavak 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) utvrđen je Plan savjetovanja s javnošću Općine Gornji Kneginec za 2019. god
Tema: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću...
Tema: Prijedlog Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu   Nacrt akta:  Prijedlog Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2019. i projekcije za 2020....
Tema: Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Gornji Kneginec na korištenje udrugama   Nacrt akta:  Prijedlog Odluke o kriterijima,...