Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Prijedlog Odluke  o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gornji Kneginec Nacrt...
Tema: Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2019. do 2021. godine   Nacrt akta:  Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za...
Tema: Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu Nacrt akta: Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine...
Tema: Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini Nacrt akta:...
Tema: Prijedlog Izmjena Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Plana korištenja sredstava od raspolaganja...
Tema: Prijedlog Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim...
Tema: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu - OVDJE Poziv za dostavu...
Tema: Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu - OVDJE Poziv za dostavu...
Tema: Prijedlog Izmjena Izmjene Godišnjeg pograma održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018.   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Godišnjeg pograma održavanja komunalne...
Tema: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018....