Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini Nacrt akta:...
Tema: Prijedlog Izmjena Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Plana korištenja sredstava od raspolaganja...
Tema: Prijedlog Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim...
Tema: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu - OVDJE Poziv za dostavu...
Tema: Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu - OVDJE Poziv za dostavu...
Tema: Prijedlog Izmjena Izmjene Godišnjeg pograma održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018.   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Godišnjeg pograma održavanja komunalne...
Tema: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018....
Tema: Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec...
Tema: Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini- OVDJE Poziv...