Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi - OVDJE Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće o...
Tema: Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke - OVDJE Poziv za...
Tema: Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o uvjetima i...
Tema: Prijedlog Odluke o promjeni granice Općine Gornji Kneginec s Općinom Sveti Ilija Nacrt akta: Prijedlog Odluke o promjeni granice Općine Gornji Kneginec s Općinom Sveti Ilija Poziv za dostavu...
Tema: Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018.-2023. godine Nacrt akta: Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za razdoblje od...
Tema: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u...
Tema: Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalog otpada i biorazgradivog komunalog otpada na području Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Nacrt Odluke o načinu...
Tema: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi Nacrt akta: Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće...
Tema: Plan korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu Nacrt akta: Nacrt Plana korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018....
Tema: Proračun Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Nacrt akta: Nacrt Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu...