Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec...
Tema: Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini   Nacrt akta: Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini- OVDJE Poziv...
Tema: Prijedlog Izmjena Programa gradnje vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini   Nacrt...
Tema: Prijedlog Odluke vrijednosti boda komunalne naknade   Nacrt akta: Prijedlog Odluke vrijednosti boda komunalne naknade- OVDJE Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u...
Tema: Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu - OVDJE Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće o...
Tema: Prijedlog Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa...
Tema: Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi - OVDJE Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće o...
Tema: Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke - OVDJE Poziv za...
Tema: Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o uvjetima i...