Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Prijedlog Izmjena Programa gradnje vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini   Nacrt...
Tema: Prijedlog Odluke vrijednosti boda komunalne naknade   Nacrt akta: Prijedlog Odluke vrijednosti boda komunalne naknade- OVDJE Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u...
Tema: Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu - OVDJE Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće o...
Tema: Prijedlog Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa...
Tema: Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi - OVDJE Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Izvješće o...
Tema: Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke - OVDJE Poziv za...
Tema: Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama   Nacrt akta: Prijedlog Odluke o uvjetima i...
Tema: Prijedlog Odluke o promjeni granice Općine Gornji Kneginec s Općinom Sveti Ilija Nacrt akta: Prijedlog Odluke o promjeni granice Općine Gornji Kneginec s Općinom Sveti Ilija Poziv za dostavu...
Tema: Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2018.-2023. godine Nacrt akta: Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec za razdoblje od...
Tema: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Nacrt akta: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornji Kneginec Poziv za dostavu mišljenja Obrazac za sudjelovanje u...