Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tema: Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi Nacrt akta: Nacrt Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi Poziv za dostavu...
Tema: Odluka o općinskim porezima Općine Gornji KneginecNacrt akta: Nacrt Odluke o općinskim porezima Općine Gornji KneginecPoziv za dostavu mišljenjaObrazac za sudjelovanje u savjetovanju...
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna kroz Strategiju suzbijanja korupcije u jednom od svojih...
Plan savjetovanja s javnošću Općine Gornji Kneginec za 2016. godinu možete preuzeti ovd