Zatvoreno savjetovanje - Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu