Zatvoreno savjetovanje - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića "Bubamara"