Zatvoreno savjetovanje - Prijedlog Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu