Zatvoreno savjetovanje - Prijedlog Programa gradnje vodnih građevina, komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini