Zatvoreno savjetovanje - Odluka o proglašenju statusa neraz.ceste - javnog dobra u općoj uporabi