Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. godinu

Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije od 2015.-2020. godine predviđena je mjera "Objava: a) Registar ugovora o javnoj nabavi, b) Registar bagatelne nabave, c) Popis sponzorstva i donacija i d) Popis preostalih sklopljenih ugovora, na službenim stranicama JLP(R)S. Slijedom navedenog objavljujemo podatke za gore navedene kategorije:

 a) Registar ugovora o javnoj nabavi

b) Registar bagatelne nabave

c) Popis sponzorstva i donacija

d) Popis preostalih sklopljenih ugovora