Javna Nabava

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Ostala oprema za dječji vrtić u Gornjem Knegincu, evid.br. MV 04-2017. Poziv za nadmetanje...
Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja spojne ceste i parkirališta ispod zgrade vrtića, evid.br. MV 05-2017. Poziv za...
Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava kuhinjske opreme i praonice rublja za dječji vrtić u Gornjem Knegincu, evid.br. MV...
Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma DVD-a Donji Kneginec, evid.br. MV 02-2017. Poziv za...
Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja kružnog toka - Kučanska ulica, evid.br. MV 02-2016. Poziv za nadmetanje objavljen...
Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Dugoročni kredit u kunama, evid.br. VV 01-2016. Poziv za nadmetanje objavljen je 29. travnja...
Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja dječjeg vrtića u Gornjem Knegincu, evid.br. MV 01-2016. Poziv za nadmetanje objavljen...
Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, evid.br. MV 01-2015. Poziv za nadmetanje...
10.7.2015. 2707

Dokumenti nabava

JAVNA NABAVA Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. Plan nabave za 2017. godinu Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Izmjene i dopune II Plana nabave za 2016. godinu Izmjene i dopune I...
Zakonske obveze:SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), Općina Gornji Kneginec kao javni naručitelj...