Javna Nabava

10.7.2015. 6633

Dokumenti nabava

JAVNA NABAVA Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. III. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu II. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu I. izmjene i dopune plana nabave za 2017....
Zakonske obveze:SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne...
Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o...
Sve dokumente vezane uz javnu nabavu možete preuzeti u izborniku Dokumenti - Javna naba