Javna Nabava

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja dječjeg vrtića u Gornjem Knegincu, evid.br. MV 01-2016. Poziv za nadmetanje objavljen...
Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, evid.br. MV 01-2015. Poziv za nadmetanje...
10.7.2015. 10846

Dokumenti nabava

JAVNA NABAVA Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. III. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu II. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu I. izmjene i dopune plana nabave za 2017....
Zakonske obveze:SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne...
Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o...
Sve dokumente vezane uz javnu nabavu možete preuzeti u izborniku Dokumenti - Javna naba