Izgradnja vatrogasnog doma DVD-a Kneginec Gornji, MV 05-2019

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja vatrogasnog doma DVD-a Kneginec Gornji, evid.br. MV 05-2019. Poziv za nadmetanje objavljen je 12. travnja 2019. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0014956 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2685083.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. svibnja 2019. godine do 09:00 sati.