Izgradnja vatrogasnog doma DVD-a Kneginec Gornji II. faza, MV 03-2020

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja vatrogasnog doma DVD-a Kneginec Gornji II. faza, evid.br. MV 03-2020. Poziv za nadmetanje objavljen je 18. veljače 2020. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0006947 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3663273.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. ožujka 2020. godine do 09:00 sati.