Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta - MV 01-2015

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, evid.br. MV 01-2015. Poziv za nadmetanje objavljen je 1. listopada 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0031899 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015/S%20002-0031899 
Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. listopad 2015. godine do 13:00 sati.