Izgradnja dječjeg vrtića u Gornjem Knegincu MV 01-2016

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja dječjeg vrtića u Gornjem Knegincu, evid.br. MV 01-2016. Poziv za nadmetanje objavljen je 08. travnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0007512 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=634239 
Krajnji rok za dostavu ponuda je 03. svibnja 2016. godine do 12:00 sati.