Dugoročni kredit u kunama, evid.br. VV 01-2016

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Dugoročni kredit u kunama, evid.br. VV 01-2016. Poziv za nadmetanje objavljen je 29. travnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0009292 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=651674
Krajnji rok za dostavu ponuda je 09. lipnja 2016. godine do 12:00 sati.