Izgradnja kružnog toka - Kučanska ulica, evid.br. MV 02-2016

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja kružnog toka - Kučanska ulica, evid.br. MV 02-2016. Poziv za nadmetanje objavljen je 18. srpnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0015858 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=722999 
Krajnji rok za dostavu ponuda je 04. kolovoz 2016. godine do 12:00 sati.