Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma DVD-a Donji Kneginec

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma DVD-a Donji Kneginec, evid.br. MV 02-2017. Poziv za nadmetanje objavljen je 16. ožujka 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0004734 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1040054 
Krajnji rok za dostavu ponuda je 06. travanj 2017. godine do 09:00 sati.