Nabava kuhinjske opreme i praonice rublja za dječji vrtić u Gornjem Knegincu

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava kuhinjske opreme i praonice rublja za dječji vrtić u Gornjem Knegincu, evid.br. MV 03-2017. Poziv za nadmetanje objavljen je 07. kolovoza 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0016281 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1226502
Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. kolovoza 2017. godine do 09:00 sati.