Izgradnja spojne ceste i parkirališta ispod zgrade vrtića

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja spojne ceste i parkirališta ispod zgrade vrtića, evid.br. MV 05-2017. Poziv za nadmetanje objavljen je 14. kolovoza 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0016646 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1234255
Krajnji rok za dostavu ponuda je 06. rujna 2017. godine do 09:00 sati.