Ostala oprema za dječji vrtić u Gornjem Knegincu

Općina Gornji Kneginec pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Ostala oprema za dječji vrtić u Gornjem Knegincu, evid.br. MV 04-2017. Poziv za nadmetanje objavljen je 12. listopada 2017. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0021000 na adresi https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1301382.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 3. studeni 2017. godine do 09:00 sati.