Jednostavna Nabava

Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponude za praćenje stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu komunalnog otpa
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponude za zimsko održavanje cesta na području Općine Gornji Knegin
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Knegin
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponude za praćenje stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu komunalnog otpa
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 1-0
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za sanaciju klizišta NC-0
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom za 2018. godi
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za kuhinjsku opremu za dječji vrti
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gorni Knegin
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji NC-034 i NC-038 u naselju Varaždin Breg, ulica Banjšči