Jednostavna Nabava

Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 1-0
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za sanaciju klizišta NC-0
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom za 2018. godi
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za kuhinjsku opremu za dječji vrti
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gorni Knegin
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji NC-034 i NC-038 u naselju Varaždin Breg, ulica Banjšči
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za opskrbu električnom energij
Općina Gornji Kneginec pokreće ponovljeni postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete - parkiralište kod groblja u Gornjem Knegin
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete - parkiralište kod groblja u Gornjem Knegi
Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji NC-027 - Lužan Biškupečki, Vinogradska uli