Poziv za dostavu ponuda - Održavanje nerazvrstanih cesta

Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Kneginec.