Poziv za dostavu ponuda - izrada razvojnog master plana tematskog zabavnog parka na lokaciji „Banjščina“

Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za pružanje usluge izrade razvojnog master plana tematskog zabavnog parka na lokaciji „Banjščina“.
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje - Poziv za dostavu ponuda