Poziv za dostavu ponuda - izmjene i dopune prostornog plana uređenja

Općina Gornji Kneginec pokreće postupak bagatelne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gorni Kneginec.