Poziv za dostavu ponuda - Sanacija klizišta NC-035

Općina Gornji Kneginec pokreće postupak jednostavne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda za sanaciju klizišta NC-035.