Objave i Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 022-05/18-01/12URBROJ: 2186/05-03-20-10U Turčinu, 19. svibnja 2020. Na temelju odredbi članka 37. UREDBE (EU)...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 060-01/20-01/1URBROJ: 2186/05-03-20-1U Turčinu, 13. svibnja 2020. Temeljem članka 9. Odluke o ustanovljenju...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECPovjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 100-01/20-01/03URBROJ: 2186-05-05/05-20-12Turčin, 30. ožujka 2020. Povjerenstvo za provedbu...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 022-05/20-01/08URBROJ: 2186/05-03-20-1U Turčinu, 24. veljače 2020. Temeljem članka 42. Statuta Općine Gornji...
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta vježbenika – viši referentnačin obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECJedinstveni upravni odjel KLASA: 100-01/20-01/03URBROJ: 2186/05-05-20-3U Turčinu, 04. ožujka 2020. Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o...
Na temelju članka 18. Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2019. do 2020. godine („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2019), općinski...
Sukladno članku 11. stavak 3. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19), Općina Gornji Kneginec je u periodu od 01.01.2019. do...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 945-01/20-01/01URBROJ: 2186/05-03-20-2U Turčinu, 10. veljače 2020. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECPovjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 100-01/20-01/01URBROJ: 2186-05-05/03-20-11Turčin, 03. veljače 2020. Povjerenstvo za provedbu...