Objave i Natječaji

Športska zajednica Općine Gornji Kneginec sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,...
Općina Gornji Kneginec objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Gornji Kneginec u 2020. godini. Natječaj je otvoren do 17. veljače 2020. godine....
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECJedinstveni upravni odjel KLASA: 100-01/20-01/01URBROJ: 2186/05-05-20-2U Turčinu, 10. siječnja 2020. Na temelju članaka 17. i 19. stavka...
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 945-01/19-01/02URBROJ: 2186-05-03-19-2Turčin, 05. prosinca 2019. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog...
Objavljuje se lista kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec za akademsku godinu 2019./2020. godinu:- studenti prve godine studija OVDJE,- studenti viših godina...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 372-03/19-01/03URBROJ: 2186-05-03-19-2U Turčinu, 30. listopada 2019. Temeljem odredbi članka 6. Zakona o zakupu i...
Na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 406-01/19-05/08URBROJ: 2186/05-03-19-2Turčin, 04. listopada 2019. godine Na temelju članka 3. Odluke o...