Objave i Natječaji

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 945-01/19-01/02URBROJ: 2186-05-03-19-2Turčin, 05. prosinca 2019. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog...
Objavljuje se lista kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec za akademsku godinu 2019./2020. godinu:- studenti prve godine studija OVDJE,- studenti viših godina...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 372-03/19-01/03URBROJ: 2186-05-03-19-2U Turčinu, 30. listopada 2019. Temeljem odredbi članka 6. Zakona o zakupu i...
Na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 406-01/19-05/08URBROJ: 2186/05-03-19-2Turčin, 04. listopada 2019. godine Na temelju članka 3. Odluke o...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECJedinstveni upravni odjel KLASA: 100-01/19-01/01URBROJ: 2186-05-05-19-13Turčin, 01. listopada 2019. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 604-02/19-01/1URBROJ: 2186/05-03-19-2U Turčinu, 23. rujna 2019. Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECJedinstveni upravni odjel KLASA: 100-01/19-01/01URBROJ: 2186/05-05-19-2U Turčinu, 02. rujna 2019.Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1....