Objave i Natječaji

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,...
Na temelju odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-05/16-01/22, URBROJ: 2186/05-03-16-1, broj 182/2016 od 3. listopada 2016. godine, Općinski načelnik raspisuje "NATJEČAJ za prodaju rabljenog...
Općina Gornji Kneginec raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec za akademsku godinu 2016./2017. Datum objave natječaja: tiskano izdanje...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 945-01/16-01/3URBROJ: 2186/05-03-16-2Turčin, 8. rujna 2016. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za...
  REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 372-01/16-01/3URBROJ: 2186/05-03-16/2U Turčinu, 29. kolovoza 2016. Temeljem članka 42. Statuta Općine...
  REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 945-01/16-01/1URBROJ: 2186/05-03-16-2Turčin, 11. ožujka 2016. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog...
Općina Gornji Kneginec raspisala je Javni natječaj za davanje prava služnosti i u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Gornji Kneginec. Kompletan tekst natječaja možete preuzeti...
Lista kandidata za stipendije student
Općina Gornji Kneginec raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec na području k.o. Kneginec. Kompletan tekst natječaja možete...
Općina Gornji Kneginec raspisala je natječaj za financiranje javnih potreba u 2016. godini. Rok za podnošenje zahtjeva je do 23. listopada 2015. godine. Tekst natječaja možete pogledati...