Objave i Natječaji

Na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 406-01/19-05/08URBROJ: 2186/05-03-19-2Turčin, 04. listopada 2019. godine Na temelju članka 3. Odluke o...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECJedinstveni upravni odjel KLASA: 100-01/19-01/01URBROJ: 2186-05-05-19-13Turčin, 01. listopada 2019. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 604-02/19-01/1URBROJ: 2186/05-03-19-2U Turčinu, 23. rujna 2019. Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECJedinstveni upravni odjel KLASA: 100-01/19-01/01URBROJ: 2186/05-05-19-2U Turčinu, 02. rujna 2019.Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1....
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 370-03/19-01/01URBROJ: 2186/05-05-19-14U Turčinu, 04. rujna 2019. Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima,...
REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORNJI KNEGINEC Povjerenstvo za utvrđivanje Liste za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje KLASA: 370-03/19-01/01 URBROJ:...
Na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec...
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne...