Objave i Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 370-03/19-01/01URBROJ: 2186/05-05-19-14U Turčinu, 04. rujna 2019. Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima,...
REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORNJI KNEGINEC Povjerenstvo za utvrđivanje Liste za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje KLASA: 370-03/19-01/01 URBROJ:...
Na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec...
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 302-02/19-01/01URBROJ: 2186/05-03-19-2U Turčinu, 27. ožujka 2019. Na temelju članka 12. Programa poticanja...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 022-05/19-01/06URBROJ: 2186/05-03-19-2U Turčinu, 20. veljače 2019. Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391....
Općinski načelnik je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Strategije razvoja turizma Općine Gornji Kneginec. U prilogu:...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 320-01/19-02/01URBROJ: 2186/05-03-19-2U Turčinu, 18. veljače 2019.Na temelju članka 18. Programa potpora u...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 372-01/19-01/01URBROJ: 2186/05-03-19-2U Turčinu, 12. veljače 2019. Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391....
Općina Gornji Kneginec objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Gornji Kneginec u 2019. godini. Natječaj je otvoren do 18. veljače 2019. godine....