Objave i Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 320-01/19-02/01URBROJ: 2186/05-03-19-2U Turčinu, 18. veljače 2019.Na temelju članka 18. Programa potpora u...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 372-01/19-01/01URBROJ: 2186/05-03-19-2U Turčinu, 12. veljače 2019. Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391....
Općina Gornji Kneginec objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Gornji Kneginec u 2019. godini. Natječaj je otvoren do 18. veljače 2019. godine....
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECPovjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 112-06/18-01/1URBROJ: 2186/05-05-18/24Turčin, 20. prosinca 2018.Na temelju članka 6. Zakona o...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECPovjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 112-06/18-01/1URBROJ: 2186/05-05-18/21Turčin, 19. prosinca 2018. Na temelju članka 6. Zakona o...
Ugovor o upravljanju i korištenju športske građevine od 8. siječnja 2014. sklopljeno s Nogometni klub Dubravka Zagorac za nogometno igralište u TurčinuAneks Ugovoru od 6.02.2014.Aneks 2. Ugovoru od...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECPovjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 372-01/18-01/01URBROJ: 2186/05-03-18-7U Turčinu, 27. studenog 2018. OBAVIJEST U četvrtak, 29....
         REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORNJI KNEGINEC Općinski načelnik KLASA: 320-02/18-01/1 URBROJ: 2186/05-03-18-2 U Turčinu, 11. rujna 2018....
Općina Gornji Kneginec objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Gornji Kneginec u 2018. godini. Natječaj je otvoren do 19. veljače 2018. godine....
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 320-02/17-01/5URBROJ: 2186/05-03-17-2U Turčinu, 07. studenog 2017. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog...