Objave i Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORNJI KNEGINEC Povjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 2186/05-05-17/10 Turčin, 18. kolovoza 2017. Na temelju članka 6....
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 060-01/17-01/1URBROJ: 2186/05-03-17-1U Turčinu, 3. svibnja 2017. Temeljem članka 9. Odluke o ustanovljenju javnih...
Općina Gornji Kneginec objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Gornji Kneginec u 2017. godini. Natječaj je otvoren do 05. siječnja 2017. godine....
Općina Gornji Kneginec raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec za akademsku godinu 2016./2017. Datum objave natječaja: tiskano izdanje...
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,...
Na temelju odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-05/16-01/22, URBROJ: 2186/05-03-16-1, broj 182/2016 od 3. listopada 2016. godine, Općinski načelnik raspisuje "NATJEČAJ za prodaju rabljenog...
Općina Gornji Kneginec raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec za akademsku godinu 2016./2017. Datum objave natječaja: tiskano izdanje...
REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 945-01/16-01/3URBROJ: 2186/05-03-16-2Turčin, 8. rujna 2016. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za...
  REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 372-01/16-01/3URBROJ: 2186/05-03-16/2U Turčinu, 29. kolovoza 2016. Temeljem članka 42. Statuta Općine...
  REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 945-01/16-01/1URBROJ: 2186/05-03-16-2Turčin, 11. ožujka 2016. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog...