Objave i Natječaji

  REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 372-01/16-01/3URBROJ: 2186/05-03-16/2U Turčinu, 29. kolovoza 2016. Temeljem članka 42. Statuta Općine...
  REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJAOPĆINA GORNJI KNEGINECOpćinski načelnik KLASA: 945-01/16-01/1URBROJ: 2186/05-03-16-2Turčin, 11. ožujka 2016. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog...
Općina Gornji Kneginec raspisala je Javni natječaj za davanje prava služnosti i u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Gornji Kneginec. Kompletan tekst natječaja možete preuzeti...
Lista kandidata za stipendije student
Općina Gornji Kneginec raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec na području k.o. Kneginec. Kompletan tekst natječaja možete...
Općina Gornji Kneginec raspisala je natječaj za financiranje javnih potreba u 2016. godini. Rok za podnošenje zahtjeva je do 23. listopada 2015. godine. Tekst natječaja možete pogledati...
JAVNI NATJEČAJ za davanje prava služnosti na dijelu nekretnine u vlasništvu Općine Gornji Knegi
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
Općina Gornji Kneginec objavljuje javni poziv za dostau ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za projektiranje protupožarnog centra Knegin
Općina Gornji Kneginec objavljuje javni poziv za dostau ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za opskrbu električnom energij