Objave i Natječaji

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Gornji Kneginec za akademsku godinu 2014./20
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,...