Obavijest o otvaranju ponuda pristiglih na natječaj za davanje na upravljanje i korištenje sportske građevine

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 372-01/18-01/01
URBROJ: 2186/05-03-18-7
U Turčinu, 27. studenog 2018.

OBAVIJEST

U četvrtak, 29. studenog 2018. godine u 9,00 sati održati će se javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj za davanje na upravljanje i korištenje športskih građevina u vlasništvu Općine Gornji Kneginec:

1.1. Zgrada i nogometno igralište „Dubravka“, Turčin,
1.2. Dvorana za boks u Zadružnom domu Gornji Kneginec,
1.3. Športsko rekreativni centar Mozdernjak, Varaždin Breg.

Povjerenstvo za provedbu natječaja