Poziv na intervju kandidatu

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-06/18-01/1
URBROJ: 2186/05-05-18/21
Turčin, 19. prosinca 2018.


Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine" broj 57/12, 120/12, 16/17) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18) Općina Gornji Kneginec, objavljuje


POZIV NA INTERVJU KANDIDATU


koji ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.


Intervju s kandidatkinjom LAUROM LEVATIĆ koja ispunjava formalne uvjete javnog poziva za osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za poslove suradnika/suradnice u Odsjeku za upravu i administrativne poslove, održati će se u:


ponedjeljak, 24. prosinca 2018. godine u 8,00 sati
u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela,
Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, Turčin.

Predsjednik
Povjerenstva za provedbu natječaja