Dopuna poziva na intervju kandidatima

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-06/18-01/1
URBROJ: 2186/05-05-18/24
Turčin, 20. prosinca 2018.
Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine" broj 57/12, 120/12, 16/17) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18) Općina Gornji Kneginec, objavljuje


DOPUNU POZIVA NA INTERVJU KANDIDATIMA


koji ispunjavju formalne uvjete iz javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec.
Intervju s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva za osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za poslove suradnika/suradnice u Odsjeku za upravu i administrativne poslove, održati će se u u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, Turčin:

LAURA LEVATIĆ - ponedjeljak, 24. prosinca 2018. godine u 8,00 sati,
MANUELA KUZMAN - ponedjeljak, 24. prosinca 2018. godine u 8,30 sati,
PATRICIJA SALIHI - ponedjeljak, 24. prosinca 2018. godine u 9,00 sati.

Pozivom na intervju KLASA: 112-06/18-01/1, URBROJ: 2186/05-05-18/21 od 19. prosinca 2018. godine pozvana je kandidatkinja Laura Levatić. Dana 20. prosinca 2018. godine primljena je dopuna očitovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako uvjete za osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa zadovoljavaju i Manuela Kuzman te Patricija Salihi. Slijedom navedenog, navedene se smatraju kandidatima koji se pozivaju na intervju.

Predsjednik
Povjerenstva za provedbu natječaja