Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Strategije razvoja turizma Općine Gornji Kneginec

Općinski načelnik je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Strategije razvoja turizma Općine Gornji Kneginec.

U prilogu:

-        Nacrt strategije razvoja turizma Općine Gornji Kneginec,

-        Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Strategije razvoja turizma Općine Gornji Kneginec s programskim polazištima i ciljevima izrade Strategije

-        popunjeni obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš.