Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17) i članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec" broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Općine Gornji Kneginec, Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Općine Gornji Kneginec

Kompletni tekst Odluke možete preuzeti u privitku.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.