Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 100-01/19-01/01
URBROJ: 2186-05-05-19-13
Turčin, 01. listopada 2019.


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/2018) donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Poništava se javni natječaj raspisan na internetskoj stranici https://burzarada.hzz.hr Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 06. rujna 2019. godine, u „Narodnim novinama“ broj 84/2019 od 06. rujna 2019. godine, oglasnoj ploči Općine Gornji Kneginec i internetskoj stranici www.kneginec.hr za prijam u službu u u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Kneginec za radno mjesto referent komunalno-prometni redar/redarka na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od tri mjeseca.


Pročelnik:
Mario Levatić