Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - dopuna liste

Na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2019), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Općine Gornji Kneginec izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva te utvrđuje:

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - dopuna liste - OVDJE.

Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 3/2019), podnositelj zahtjeva ima pravo na prigovor na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Gornji Kneginec, a o osnovanosti prigovora odlučuje Općinski načelnik. Prigovor se dostavlja osobno u pisarnicu Općine Gornji Kneginec, Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c ili preporučenom poštom na adresu Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, 42204 Turčin. Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva, konačnu Listu prvenstva utvrđuje Općinski načelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Gornji Kneginec