Športska zajednica Općine Gornji Kneginec - Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje djeluju u području sporta za 2020. godinu

Športska zajednica Općine Gornji Kneginec sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, raspisuje se Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje djeluju u području sporta Općine Gornji Kneginec za 2020. godinu.

Planirana vrijednost natječaja je 244.150,00 kuna, a rok za podnošenje prijava istječe 28. veljače 2020. godine.

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti sve udruge članice Športske zajednice Općine Gornji Kneginec sa sjedištem na području Općine Gornji Kneginec, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba Općine Gornji Kneginec u području sporta. Postupak javnog natječaja naveden je u Uputama za prijavitelje.